De Medezeggenschapsraad

Welkom bij de MR van OBS Het Avontuur!

Paul Stuurwold, Jos de Boer en Stefna Bruntink-Houtsma (de oudergeleding). Wij vertellen u graag middels deze pagina wat de MR inhoudt.

De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk verplicht overlegorgaan dat ouders en personeelsleden op school vertegenwoordigt. De MR denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van onderwijs op school. De MR heeft daarvoor regelmatig, ongeveer eens in de zes weken, overleg. Dit overleg gaat vaak over onderwerpen als de kwaliteit van het onderwijs, de besteding van geld, belangrijke projecten zoals bijvoorbeeld nieuwbouw en samenwerking met een andere school. De MR controleert voorstellen die de schooldirectie doet, maar kan ook zelf voorstellen doen om het beleid op school te verbeteren. Bij een aantal zaken heeft de MR adviesrecht en bij een aantal zaken instemmingsrecht. Dit is allemaal in de wet vastgelegd.

De leden van de MR worden elke drie jaar gekozen door de ouders en personeelsleden op school. Onderaan de pagina vindt u meer informatie over het kiezen van MR-leden.

Heeft u ideeën voor verbeteringen op school of een vraag aan de MR? Neem dan contact op! Onze MR-leden staan u graag te woord. Voor algemene vragen kunt u e-mailen met mr-hetavontuur@ooz.nl of spreek ons aan bij het schoolplein.

Op deze pagina vindt u meer informatie over de MR. U vindt hier:

1. De huidige samenstelling van de MR en contactinformatie van de MR

2. De vergaderdata en agenda’s van de MR

3. Belangrijke documenten van de MR, jaarverslagen en reglementen

4. Kiezen van MR-leden

 

1. Samenstelling en contact MR

De MR bestaat het schooljaar 2022-2023 uit de volgende personen:

• Stefna Bruntink-Houtsma (voorzitter, oudergeleding)

• Jos de Boer (secretaris, oudergeleding)

• Paul Stuurwold (oudergeleding)

• Marije Ruijter (personeelsgeleding)

• Wilma van der Linde (personeelsgeleding)

• Vincent de Jong (personeelsgeleding)

 

2. Vergaderingen

De MR vergadert zes keer per jaar. De vergaderingen voor het schooljaar 2022-2023 zijn gepland op :

• Dinsdag 20 september

• Dinsdag 25 oktober

• Dinsdag 13 december

• Dinsdag 7 februari

• Dinsdag 28 maart

• Dinsdag 9 mei

• Dinsdag 27 juni

Mocht u de notulen willen inzien, laat het ons dan weten. In combinatie met een informatief gesprek liggen alle stukken voor u klaar.

 

3. Documenten

Hier vindt u verschillende documenten die van belang zijn voor het werk van de MR. Allereerst vindt u de Wet medezeggenschap op scholen (WMS), waar alle rechten en plichten van de MR staan opgenomen. Deze gelden voor alle MR’s in heel Nederland. Daarnaast vindt u het medezeggenschapsstatuut, waar afspraken zijn gemaakt over de structuur van medezeggenschap binnen onze stichting. Als derde vindt u het medezeggenschapsreglement, waarin de directie van de school en de MR afspraken hebben opgenomen over bijvoorbeeld hoeveel MR-leden er zijn, hoe verkiezingen worden georganiseerd en hoe de directie de MR informeert. Tot slot is er ook een huishoudelijk reglement waar de MR intern afspraken maakt over wat bijvoorbeeld de stemprocedure is en de taken van de voorzitter zijn.

Elk jaar schrijft de MR een jaarverslag. Enerzijds om nieuwe MR-leden op de hoogte te stellen van wat er het afgelopen jaar is besproken, anderzijds om de achterban te informeren over wat de MR het afgelopen jaar heeft gedaan.

U vindt hieronder de jaarverslagen van de afgelopen drie jaar.

Mocht u een eerder jaarverslag willen inzien, kunt u dit laten weten.

 

4. Kiezen van MR-leden

De MR-leden worden gekozen door de ouders en personeelsleden van de school. Wanneer iemand van de personeelsgeleding moet aftreden organiseert de MR van Het Avontuur verkiezingen. Heeft u zelf interesse om MR-lid te worden? Laat het ons weten. De zittingsperiode is 3 jaar.

De MR is verantwoordelijk voor het organiseren van verkiezingen. De MR kiest een commissie die de organisatie op zich neemt. Er wordt een kandidaatstelling periode en een stemperiode ingericht. Alle ouders en personeelsleden krijgen een mail met een uitleg wat de MR doet en hoe ze zich kunnen kandideren.

 

Documenten MR:

Algemeen Reglement

Huishoudelijk Reglement

Medezeggenschapsstatuut

 

Jaarverslagen

Jaarverslag 2018-2019

Jaarverslag 2019-2020

Jaarverslag 2020-2021

Jaarverslag 2021-2022

 

Agenda’s

Vergadering 23 juni 2022

Vergadering 20 september 2022

Vergadering 25 oktober 2022