Aanmelden

Voordat uw zoon of dochter kan worden aangemeld heeft u altijd eerst een gesprek met één van onze medewerkers. Onderdeel van dit gesprek is een rondleiding door de school. U kunt ons bellen voor een afspraak op nummer 0529-432115 of vraag hier direct een rondleiding aan.

Hoe verder?

Zodra uw kind drie jaar is kan het aangemeld worden op een school van uw keuze. Uiterlijk tien weken voordat uw kind vier jaar is, dient het aangemeld te zijn. Vanaf 1 augustus 2014 hebben schoolbesturen een zorgplicht om voor alle leerlingen die worden aangemeld of staan ingeschreven, een zo passend mogelijk onderwijsaanbod te doen.

Aanmeldingsprocedure

U bepaalt zelf bij welke scholen u uw kind aanmelden. De aanmeldprocedure is als volgt:

  1. U meldt zich minimaal tien weken voor de gewenste inschrijfdatum bij de school. U kunt het aanmeldformulier hier downloaden.
  2. De school gaat met u in gesprek om na te gaan of de benodigde ondersteuning kan worden geboden. Vervolgens kunt u het aanmeldingsformulier invullen.
  3. De school heeft zes weken de tijd om te beslissen over de toelating van uw zoon of dochter. Deze termijn mag met maximaal vier weken verlengd worden.
  4. De school informeert u over het besluit.
  5. Indien uw kind toegelaten kan worden, wordt de inschrijving definitief.
  6. Als dit niet het geval is, is het schoolbestuur ervoor verantwoordelijk dat er een school wordt gevonden waar een, voor uw kind, zo passend mogelijk onderwijsaanbod gedaan wordt.

Zodra uw vierjarig kind officieel op school is ingeschreven is hij/zij maximaal vijf dagdelen welkom om te wennen in de groep waarin hij/zij geplaatst wordt. De leerkracht nodigt u en uw kind uit. De vierjarigen krijgen, ongeveer een maand voordat ze vier jaar worden, een informatieboekje van de school. Dit kunt u samen met uw kind doorlezen en bekijken.