Jeelo

Bekijk deze film, over Jeelo, gemaakt door leerlingen van leerjaar 7/8 van het Avontuur.

In 2018 zijn we gestart met Jeelo. Jeelo (je eigen leeromgeving) biedt de leerstof van de zaakvakken, cultuur, maatschappij, religie, verkeer en EHBO op een projectmatige wijze aan. Kinderen leren niet meer uit de geschiedenisboeken. D.m.v. bouwstenen en stappers leren ze spelenderwijs, onderzoekend en ontdekkend. De leerstof is daardoor veel betekenisvoller dan wanneer ze deze slechts leren uit de boeken.

De kinderen starten al in groep 1 met de projecten. Ieder project komt om de twee jaar terug. Zo verbreden en verdiepen de kinderen hun kennis en werken ze aan hun competenties. Er zijn in totaal twaalf projecten.

Ieder project starten we samen en sluiten we samen af. Dit kunnen voorstellingen zijn, bij elkaar in de klas kijken, een gezamenlijk spel, een goed doel, etc. Aan de afsluiting is altijd een doel verbonden voor de kinderen. Zo weten wij wat de kinderen hebben geleerd en of ze hun doel hebben bereikt.

Op Het Avontuur vinden we het belangrijk dat kinderen bewust zijn van zichzelf en van hun omgeving en maatschappij. We nemen onze kinderen mee op avontuur. We dagen ze uit en helpen ze mee in hun ontwikkeling.

Jeelo bevat een zestal uitdagingen voor onze kinderen.

  1. Ontwikkel jezelf. Speel creatief in op kansen ga flexibel om met veranderingsprocessen. Neem zelfverantwoordelijkheid. Zorg voor een balans tussen geest en lichaam. Wees kritisch naar jezelf als consument.
  2. Wees maatschappelijk betrokken. Houd rekening met anderen, iedereen is gelijkwaardig, maar ook tegelijk ook heel divers
  3. Leer van je eigen geschiedenis en die van anderen voor een betere toekomst.
  4. Gedraag je ecosysteembewust. Wij helpen leerlingen zich betrokken te voelen bij het behoud van onze planeet.
  5. Wees informatiedeskundig. Wij helpen kinderen zorgvuldig om te gaan met gebruik van informatiebronnen.
  6. Werk duurzaam samen. Wij helpen de kinderen zich betrokken te voelen bij duurzame organisaties en betekenis te geven aan de doelen van duurzame organisaties.

Informatie over Jeelo voor ouders

Onze Jeelo visie