Tussenschoolse opvang

Onze school kent geen continurooster. Hier kiezen we, samen met de ouders en het team, bewust voor. Wel kunnen alle kinderen vier dagen in de week overblijven.

Bekijk hier waarom wij bewust voor dit rooster kiezen:

 

Op Het Avontuur maken we gebruik van het digitaal registratiesysteem ‘Overblijven met Edith”.

Ouders kunnen een inlognaam aanmaken op onderstaande site:
https://www.overblijvenmetedith.nl/Login.aspx

Voordelen van dit systeem voor de overblijfgebruikers:

Voor de kinderen:
•Geen zorg voor strippenkaart of geld.
•Geen opgave voor overblijven.
•Gemist worden als ze zich niet bij de overblijf melden.

Voor de ouders:
•Eenvoudige registratie middels computer, tablet of smartphone, 24 uur per dag.
•Alleen daadwerkelijke overblijfbehoefte wordt gereserveerd.
•Extra informatie over diëten, allergieën, maar ook het nood- en bereikbaarheidsplan zijn via het programma in te voeren en zichtbaar voor overblijfkracht en school.
•Online communicatiemogelijkheid met de TSO.
•Gespecificeerde digitale factuur.
•Betaling middels automatische incasso, rechtstreeks aan de school.

Voor de overblijfkrachten:
•Automatische overzichtslijst van de kinderen die overblijven.
•Geen administratieve taak tijdens de overblijftijd, maar alle tijd voor de kinderen.
•Altijd de meest actuele informatie over de kinderen binnen handbereik.
•Digitaal logboek om bijzonderheden vast te leggen.

Voor de TSO-administratie:
•Zicht op alle gegevens van de kinderen, ouders en TSO-krachten.
•Online communicatiemogelijkheid met alle ouders.
•Maandelijkse facturatie en inningen middels automatische incasso.
•Maandoverzicht met alle aantallen en bedragen.
•Geen contant geld meer in de school. De geldstromen zijn transparant en verifieerbaar.