Groene schoolplein

In het voorjaar van 2019 is de moestuin en bloementuin aangelegd. Samen met ouders en kinderen is het een groene oase geworden. Kinderen kunnen hier naar hartenlust en zelfstandig in de moestuin werken. Ook mogen ze hun eigen stukje grond beheren en bewerken.

Het bovenbouwplein is een groen schoolplein. Er is een zand- en waterplaats, een buitenklas en een groenstrook waar de kinderen kunnen spelen. Alle kinderen uit alle groepen spelen met veel plezier op ons groene schoolplein.