De Ouderraad

Ouderraad (OR)

De ouderraad bestaat uit leerkrachten en ouders van leerlingen die bij Het Avontuur staan ingeschreven. Voor de duur van drie jaar nemen zij zitting in de ouderraad. Zij zijn het aanspreekpunt tussen ouders, leerkrachten en MR. De OR kent een taakverdeling: voorzitter, secretaris en penningmeester. Alle leden van de OR hebben bovendien meerdere taken of zitten in werkgroepen die verantwoordelijkheid dragen voor de organisatie en uitvoering van jaarlijks terugkerende festiviteiten zoals het Sinterklaasfeest, de Kerstviering, het feest rondom Pasen en het eindfeest.
Heeft u vragen of suggesties dan kunt u de OR mailen: OR-hetavontuur@ooz.nl.