Onze school

Openbaar onderwijs betekent binnen ons bestuur dat alle leerlingen welkom zijn op onze school. Ons onderwijs is zo ingericht en onze opvoedkundige aanpak is zodanig, dat ieder kind, met welke godsdienstige, culturele of sociale achtergrond dan ook, zich op onze school thuis kan voelen.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen met diverse achtergronden elkaar in de school ontmoeten en met elkaar leren omgaan. De algemeen geldende waarden en normen staan hierbij centraal. Wij willen eraan bijdragen, dat onze leerlingen actieve burgers worden van onze maatschappij.

Het Avontuur is een van de basisscholen in de kern van Dalfsen. Voorheen heette de school De Bonte Stegge. In juni 2019 is de naam veranderd.

Wij zijn een Jeelo-school. Jeelo is projectmatig werken van groep 1 t/m 8. Een school vol avonturen waarin in een betekenisvolle leeromgeving alle kinderen zich elke dag verder ontwikkelen. We zetten in op de kwaliteit van leren en leven. Daar ligt onze focus.

Het Avontuur is een kleine school met vier combinatiegroepen. Iedere groep heeft twee leerkrachten gedurende de week. Het werken met combinatiegroepen zorgt ervoor dat we groepen hebben van gemiddeld 20 leerlingen per groep. We maken gebruik van onze combinatiegroepen door leerlingen van verschillende leeftijden bij elkaar te plaatsen. De oudere en jongere leerlingen kunnen, tijdens het werken, leren van elkaar, elkaar helpen en samenwerken.

De kleine groepen hebben als voordeel dat we makkelijk groepsdoorbrekend kunnen werken. Dit is zichtbaar tijdens onze Jeelo-middagen en tijdens de opening en afsluiting van onze projecten.