Visie

Het Avontuur biedt ruimte aan verandering.

Het Avontuur staat voor een fantastische opdracht: kinderen een sterke basis en een goede start geven voor de toekomst. Op onze school begint Het Avontuur. We trekken erop uit, we gaan op expeditie, onbevangen en nieuwsgierig het grote onbekende tegemoet! In een rijke leef- en leeromgeving organiseren we belevenissen, bedenken we verhalen en bieden we onze leerlingen spannende en betekenisvolle ervaringen. Zo verzamelt elk kind waardevolle bagage die het de rest van zijn leven met zich meedraagt.

Als je aan een avontuur begint, dan weet je tevoren nooit precies waar je uitkomt of wat je onderweg meemaakt. Niet alles is tevoren bedacht. Wij dagen onze kinderen uit creatief in te spelen op kansen die zich voordoen. Verrassingen leiden tot ontdekkingen en onderzoek tot veranderingen. Dit zijn wezenlijke onderdelen van de leerweg die wij kinderen bieden.

Op deze weg werken we veel samen. Kinderen ontdekken dat ze elkaar nodig hebben om verder te komen. We onderzoeken wat het beste is voor ieder kind en de groep. Met kinderen en hun ouders stippelen we leerzame routes uit. Wanneer het nodig is bieden we hulp onderweg. We reizen samen, maar ieder kind beleeft dit anders, leert en ontwikkelt dat wat bij hem past en bereikt zo een eigen bestemming.

In acht jaar tijd dagen we onze kinderen uit. Op Het Avontuur werken we in projecten. We halen het bedrijfsleven in de school, gaan met de kinderen naar buiten en bezoeken organisaties. De projecten zorgen ervoor dat de kinderen onthouden wat ze leren. En dat wat ze leren is betekenisvol. In onze methode JEELO staan de uitdagingen voor onze kinderen en twaalf projecten voor onze school beschreven. Dit vullen we aan waar de kinderen en wij dat willen. Zo zorgen we dat we onze kinderen de juiste kennis en vaardigheden bieden.
Het Avontuur start als het kind vier jaar is. Het niveau wordt daarna telkens anders, de taal is hetzelfde. Dat geeft rust, veiligheid en ruimte voor alle kinderen. We laten kinderen zelf verantwoordelijkheden nemen. We leren ze in te spelen op kansen. We vragen ze kritisch te kijken naar zichzelf als consument, de ander en de maatschappij van vandaag. We vinden het belangrijk dat kinderen een sterk bewustzijn ontwikkelen zodat ze stevig in hun schoenen staan voor de wereld van morgen!